دانلود آهنگ جدید مهراز بای بای
متن آهنگ بای بای
پر از دردم پر از گریه پر از کابوس و دلتنگی ببین با قلب من داری چجور بی وقفه میجنگی
همش سردرد احساسم پر از نومیدی و دردم دو آتیشم ولی انگار ی مردی تلخ و یخ کردم
بای بای بدو برو پیش همونی که میخوای فقط بگو دیگه اینورا نمیای داری میری درم ببند برو بای بای
بای بای بدو برو پیش همونی که میخوای فقط بگو دیگه اینورا نمیای داری میری درم ببند برو بای بای
به آتیش میکشم هر روز همه دار و ندارم را تو بد کردی به مردی که همش گیره توو چنگ تو
خلاصم کن از این برزخ از این تردید و سرگیجه ی عمره قهری با چشمی که کور و سرد و بی چیزه
بای بای برو پیش همونی که میخوای بای بای فقط بگو بای بای فقط بگو دیگه اینورا نمیای
بای بای بدو برو پیش همونی که میخوای فقط بگو دیگه اینورا نمیای داری میری درم ببند برو بای بای

***

بای بای بدو برو پیش همونی که میخوای فقط بگو دیگه اینورا نمیای داری میری درم ببند برو بای بای
به آتیش میکشم هر روز همه دار و ندارم را تو بد کردی به مردی که همش گیره توو چنگ تو
خلاصم کن از این برزخ از این تردید و سرگیجه ی عمره قهری با چشمی که کور و سرد و بی چیزه
بای بای برو پیش همونی که میخوای بای بای فقط بگو بای بای فقط بگو دیگه اینورا نمیای
بای بای بدو برو پیش همونی که میخوای فقط بگو دیگه اینورا نمیای داری میری درم ببند برو بای بای

آخرین آثار مهراز