دانلود آهنگ جدید مهریار خواب ستاره

خواب ستاره

متن آهنگ خواب ستاره
زیر نور ماه که مثه نور چشاته رنگ شب زیباست آخه همرنگ موهاته

با خیال امشب خوابو میبازم با عشقت بی نیازم

وقتی آسمون میبینه خواب ستاره توی چشم ماه میشینه عکست دوباره

پر میشم از عشق مست آوازم از دنیا بی نیازم

توی رویام یاد چشای تو مثه خواب ستاره آخه شب همرنگ نگاهشو از چشمای تو داره

با نگاه گرم و قشنگ تو میشکنه شب دوباره

حتی ماهم برق نگاهشو از چشمای تو داره

**

توی هر شعرم عطر خوب نفساته رنگ شب زیباست آخه شب رنگ موهاته

با خیال تو مست آوازم با تو من بی نیازم

وقتی آسمون میبینه خواب ستاره توی چشم ماه میشینه عکست دوباره

پر میشم از عشق مست و بازم از دنیا بی نیازم

توی رویام یاد چشای تو مثه خواب ستاره آخه شب همرنگ نگاهشو از چشمای تو داره

با نگاه گرم و قشنگ تو میشکنه شب دوباره

حتی ماهم برق نگاهشو از چشمای تو داره

آخرین آثار مهریار