دانلود آهنگ جدید میثم خالدی آرامش جان

آرامش جان

متن آهنگ آرامش جان
این عشق عجب حال خوشیه چشات واسم همه چیه تو مثلِ ضربانی
این عشق مثلِ قلب تو پاکه چه زیبایی تو آخه تو آرامش جانی تو آرامش جانی
من بگردم دور چشمات که اینقدر برق داره با دنیا فرق داره مهربونی
من بگردم دور این عشق که اینقدر شیرینه خدا هم میبینه خوش زبونی
من بگردم دور چشمات که اینقدر برق داره با دنیا فرق داره مهربونی
من بگردم دور این عشق که اینقدر شیرینه خدا هم میبینه خوش زبونی
اصلن کم نمیاری جلو هیچکی به جز من با کسی جور نمیشی
من آروممو تو علت اینی تو میمونیو مغرور نمیشی
من بگردم دور چشمات که اینقدر برق داره با دنیا فرق داره مهربونی
من بگردم دور این عشق که اینقدر شیرینه خدا هم میبینه خوش زبونی

***

اصلن کم نمیاری جلو هیچکی به جز من با کسی جور نمیشی
من آروممو تو علت اینی تو میمونیو مغرور نمیشی
من بگردم دور چشمات که اینقدر برق داره با دنیا فرق داره مهربونی
من بگردم دور این عشق که اینقدر شیرینه خدا هم میبینه خوش زبونی

آخرین آثار میثم خالدی