دانلود آهنگ جدید میلاد معروف شیدایی

شیدایی

متن آهنگ شیدایی
گیسوانت حال ما را بس پریشان میکند فتنه بر جان می کند

چشمهای مست تو خون بر دل و جان میکند دیده گریان میکند خنجره ابروی تو بر قلب میاید

فرود عشق میخواند سرود خال لب چون قبله گاه قلب بیمار من است چشمهایت روشن است

بیا و دریاب مرا این قلب میجوید تو را چشم بر راه تو دارد آرام جان من تویی روح و روان

من تویی سر به کویت میگذارم بیا و دریاب مرا این قلب میجوید تو را چشم بر راه تو دارد

آرام جان من تویی روح و روان من تویی سر به کویت میگذارم مثل یک یلدا بلند است ناوک

مژگان تو سایه هم پیمان توست گر سیاه است آسمان چون چشمای ناز تو مه نشسته جای تو

چشم میجوید تو را لب تشنه دنبال سراب عاشقی چون من بیاب هرچه از خود دور رانی عاشق

بیچاره را باز میبینی تو این دیووانه را بیا و دریاب مرا این قلب میجوید تو را چشم بر راه تو دارد

آرام جان من تویی روح و روان من تویی سر به کویت میگذارم بیا و دریاب مرا این قلب میجوید

تو را چشم بر راه تو دارد آرام جان من تویی روح و روان من تویی سر به کویت میگذارم

***

مژگان تو سایه هم پیمان توست گر سیاه است آسمان چون چشمای ناز تو مه نشسته جای تو

چشم میجوید تو را لب تشنه دنبال سراب عاشقی چون من بیاب هرچه از خود دور رانی عاشق

بیچاره را باز میبینی تو این دیووانه را بیا و دریاب مرا این قلب میجوید تو را چشم بر راه تو دارد

آرام جان من تویی روح و روان من تویی سر به کویت میگذارم بیا و دریاب مرا این قلب میجوید

تو را چشم بر راه تو دارد آرام جان من تویی روح و روان من تویی سر به کویت میگذارم

آخرین آثار میلاد معروف