دانلود آهنگ جدید میلاد موسوی عاشقت شدم
متن آهنگ عاشقت شدم
جونم برات میدم دوستم داشته باشی قید همه رو زدم تا تو کنار من باشی ضربان قلب من با تو روی صده با این دیوونه بازیات منو خوب حرص نده

وای چقدر خوبه تو رو من دارم نمیشه هیچ وقت دست از تو بردارم حس من به تو حس پروازه تو رو دوست دارم بی حد و اندازه

تو نمیدونی دنیای منی پیش من بمون فقط عشق موندنی دیوونه میخوام دلبری هاتو نمیدم هیچ وقت به هیچ کسی جاتو

من میخوام باشی بمونی پیشم ببینی واست من دیوونه میشم میدونم غدم ولی واسه تو مردم پا نمیگیره خوب دلتو بردم

قبل تو انگار همه چی بد بود اومدی پیشم ولی واسه من کم بود حرف رفتن نیست دیگه بی تو داغونم زندگی خوبه ببین با تو خانومم

وای چقدر خوبه تو رو من دارم نمیشه هیچ وقت دست از تو بردارم حس من به تو حس پروازه تو رو دوست دارم بی حد و اندازه

تو نمیدونی دنیای منی پیش من بمون فقط عشق موندنی دیوونه میخوام دلبری هاتو نمیدم هیچ وقت به هیچ کسی جاتو

***

وای چقدر خوبه تو رو من دارم نمیشه هیچ وقت دست از تو بردارم حس من به تو حس پروازه تو رو دوست دارم بی حد و اندازه

تو نمیدونی دنیای منی پیش من بمون فقط عشق موندنی دیوونه میخوام دلبری هاتو نمیدم هیچ وقت به هیچ کسی جاتو

من میخوام باشی بمونی پیشم ببینی واست من دیوونه میشم میدونم غدم ولی واسه تو مردم پا نمیگیره خوب دلتو بردم

قبل تو انگار همه چی بد بود اومدی پیشم ولی واسه من کم بود حرف رفتن نیست دیگه بی تو داغونم زندگی خوبه ببین با تو خانومم

وای چقدر خوبه تو رو من دارم نمیشه هیچ وقت دست از تو بردارم حس من به تو حس پروازه تو رو دوست دارم بی حد و اندازه

تو نمیدونی دنیای منی پیش من بمون فقط عشق موندنی دیوونه میخوام دلبری هاتو نمیدم هیچ وقت به هیچ کسی جاتو

آخرین آثار میلاد موسوی