دانلود آهنگ جدید میلاد شاهبندی چشمات
متن آهنگ چشمات
چقدر شاعرانه شده حالمون چقدر فاصله بینون کم شده

از اون وقتی که خنده هست رو لبات ببین پشت غم بدجوری خم شده

ببین زندگی روبه راهه دیگه خیال دوتامون شده تخت تخت

منو تو شدیم ما و مجذوب هم تو روزهای خوب و توو روزهای سخت

تو چشمات یه دریای بی ساحله دلم موج دوریتو پس میزنه

منم مرغ عشقی که از عشق تو به دیوار و قفل قفس میزنه

تو چشمات یه دریای بی ساحله دلم موج دوریتو پس میزنه

منم مرغ عشقی که از عشق تو به دیوار و قفل قفس میزنه

خدا پشت ماست پشت این عاشقی تا آخر پای هردومون وایساده

تو پا پس نکش کم نیار کم نشو بگم قرعه مون خیلی خوب افتاده

تو چشمات یه دریای بی ساحله دلم موج دوریتو پس میزنه

منم مرغ عشقی که از عشق تو به دیوار و قفل قفس میزنه

تو چشمات یه دریای بی ساحله دلم موج دوریتو پس میزنه

منم مرغ عشقی که از عشق تو به دیوار و قفل قفس میزنه

***

خدا پشت ماست پشت این عاشقی تا آخر پای هردومون وایساده

تو پا پس نکش کم نیار کم نشو بگم قرعه مون خیلی خوب افتاده

تو چشمات یه دریای بی ساحله دلم موج دوریتو پس میزنه

منم مرغ عشقی که از عشق تو به دیوار و قفل قفس میزنه

تو چشمات یه دریای بی ساحله دلم موج دوریتو پس میزنه

منم مرغ عشقی که از عشق تو به دیوار و قفل قفس میزنه

آخرین آثار میلاد شاهبندی