دانلود آهنگ جدید محمد غلامی تهران آلودست

تهران آلودست

متن آهنگ تهران آلودست
منو میشناسی نکنه غریبه شدم

من‌همونی ام که اسیر فریبت شدم

حالا یادت نمیاد میگفتی که عشق منی

تو عمل که هیچی فقط حرف میزنی

فقط حرف میزنی

آره اونم من بودم کارم فریب و رودست

تو خوبی و پاکی یکم تهران آلودست

من عاشقت بودم چونکه مجنون و مردم

من روانیت بودم پشیمونم بچگی کردم

تویی که فکر میکردی نباشی بی تو میمیرم

اگه تو راه راستی بهتر من کج باشه مسیرم

دیگه نمیشناسمت نه این تو نیستی

تویی که میگفتی به پای من وامیستی

**

اره خوب وایسادی خوب تا اخرش بودی

گفتی تنها با منی ولی تنها نبودی

ولی تنها نبودی

آره اونم من بودم کارم فریب و رو دست

تو خوبی و پاکی یکم تهران آلودست

من‌عاشقت بودم چونکه مجنون و مردم

من روانیت بودم پشیمونم بچگی کردم

تویی که فکر میکردی نباشی بی تو میمیرم

اگه تو راه راستی بهتر من کج باشه مسیرم

آره اونم من بودم کارم سریع و رو دست

تو خوبی و پاکی یه کم تهران آلودست

من عاشقت بودم چون که مجنون و مردم

من روانیت بودم پشیمونم بچگی کردم

آخرین آثار محمد غلامی