دانلود آهنگ جدید محمد اقتدار ماه من

ماه من

متن آهنگ ماه من
توو زندگیم همه چی بود اما جای تو خالی بود
توو زندگیم هرچی داشتم اما عشق تورو کم داشتم من تازه فهمیدم که کل زندگیمو اشتباه رفتم
بی تو هر کی اومد توی زندگیم نتونست بگیره جای خالیتو مثل
ماه میمونی تو واسه من تو فقط حق داری باشی برا من
شدی همه زندگیم ماه من بی تو دریا هم نداره مثل من مثل
ماه میمونی تو واسه من تو فقط حق داری باشی برا من
شدی همه زندگیم ماه من بی تو دریا هم نداره مثل من فکر میکردم
زندگی بدون عشقت میشه دیدم که هیچ جوره نمیشه
وقتی که توو چشمات خیره شدم که آتیشه فهمیدم بدونت نمیشه
زندگی کرد ماه من ماه من زندگی کرد ماه من ماه من
مثل ماه میمونی تو واسه من تو فقط حق داری باشی
برا من شدی همه زندگیم ماه من بی تو دریا هم نداره مثل من
مثل ماه میمونی تو واسه من تو فقط حق داری باشی
برا من شدی همه زندگیم ماه من بی تو دریا هم نداره مثل من

***

زندگی کرد ماه من ماه من زندگی کرد ماه من ماه من
مثل ماه میمونی تو واسه من تو فقط حق داری باشی
برا من شدی همه زندگیم ماه من بی تو دریا هم نداره مثل من
مثل ماه میمونی تو واسه من تو فقط حق داری باشی
برا من شدی همه زندگیم ماه من بی تو دریا هم نداره مثل من

آخرین آثار محمد اقتدار