دانلود آهنگ جدید محمد غدیری رفت
متن آهنگ رفت
ی روز اومد گفت میمونه ی شب ولی بی من رفت چه ساده خوش کرد دلمو با قول برگشتن رفت
توو فکر عطرش بودم که توو خونه جامونده
اون توو فکر کندن بود از این دل وامونده چجوری دلم با کارای معمولیش برد
نفهمیدم وقتی رفت دلمو توو گونیش برد
کم کم دارم میفهمم برای کی میمردم چه بلایی با عشقش سر خودم آوردم
رفت رفتنی که برگشتی نداشت توو خونه عطری که جا گذاشت دیوونه ترم میکنه باز
رفت رفتنی که برگشتی نداشت توی گوشیم تصویر چشاش دیوونه ترم میکنه باز
توی همین شهر یا که اون سر دنیا باشه چن تا عکس توو گوشیم سهم من از چشماشه
توو فکر من هست یا نیست چه فرقی داره واسم
با رفتنتش از دست رفت ذره ذره احساسم ذره ذره احساسم
رفت رفتنی که برگشتی نداشت توو خونه عطری که جا گذاشت دیوونه ترم میکنه باز
رفت رفتنی که برگشتی نداشت توی گوشیم تصویر چشاش دیوونه ترم میکنه باز

***

توی همین شهر یا که اون سر دنیا باشه چن تا عکس توو گوشیم سهم من از چشماشه
توو فکر من هست یا نیست چه فرقی داره واسم
با رفتنتش از دست رفت ذره ذره احساسم ذره ذره احساسم
رفت رفتنی که برگشتی نداشت توو خونه عطری که جا گذاشت دیوونه ترم میکنه باز
رفت رفتنی که برگشتی نداشت توی گوشیم تصویر چشاش دیوونه ترم میکنه باز

آخرین آثار محمد غدیری