دانلود آهنگ جدید محمد قاطع سرگیجه

سرگیجه

متن آهنگ سرگیجه
باز یه صبح دیگه شروع شده واسم میخوای که بهتر شی با تیک تاک ساعت

میخوای که هرچی سخته واست بشه راحت میخوای که توام ببینم به چشم آدم

یه گذشته پره دردسر هی رو مغزت میره هر قدم که برمیداری به سمت عقب تر میره

همش باهات درگیره گرفتی تو سرگیجه همش باهات درگیره وقتی ده شب میشه

ولی روزی میرسه که توام برنده شی پرواز کنیو پرنده شی

بفهمی دل بستی در اصل به چی نه مثل برگی که حرص میشی

قانون هم هست ولی کلا که چی سعی کن رو پای خودت بلند بشی

با زمین صاف شبیه ماست پریده رنگ دمیده باد تویه یه قاب که خیلی کهنه است آدمای توش همگی مردن

اینجا روز به روز فقط میشه سروته وقتی که آرزوهات میمیرن هر شب بزن عقب تر بزن عقب تر

بزن عقب تر شاید چیزیو ببینی بزن عقب تر تا ببینی کجارو با کی میری بزن عقب تر شاید خیلی فرق کنه

بزنو ببین چیه درد مردمت بزنو خودتو خلاص کن درو باز کن فرار کن

تا جایی که میتونی دورتر برو هرکاری که میخوای زوتر بکن

***

قانون هم هست ولی کلا که چی سعی کن رو پای خودت بلند بشی

با زمین صاف شبیه ماست پریده رنگ دمیده باد تویه یه قاب که خیلی کهنه است آدمای توش همگی مردن

اینجا روز به روز فقط میشه سروته وقتی که آرزوهات میمیرن هر شب بزن عقب تر بزن عقب تر

بزن عقب تر شاید چیزیو ببینی بزن عقب تر تا ببینی کجارو با کی میری بزن عقب تر شاید خیلی فرق کنه

بزنو ببین چیه درد مردمت بزنو خودتو خلاص کن درو باز کن فرار کن

تا جایی که میتونی دورتر برو هرکاری که میخوای زوتر بکن

آخرین آثار محمد قاطع