دانلود آهنگ جديد محمد رشیدیان دیوانگیم تو
متن آهنگ دیوانگیم تو
چشام تو را عاشق و دیوانه کشیدم
من از لب تو لحن خوش عشق شنیدم
حالم چه خراب است و خراب است و خراب است
از یاد نرفت لحن خوشی را که شنیدم

دیوانگیم تو درماندگیم تو
سهم دل رسوا تنها تو شدی تو
خوب است چه زیباست مستانه شدی تو
چون موج به دریا رقصانه شدی تو

***

از دله مست تو غافل شدم دل که رفت
عاقل شدم به تو چه خوبی
آنچنان بحر تو عاشق شدم
مست دقایق شدم به تو چه خوبی

دیوانگیم تو درماندگیم تو
سهم دل رسوا تنها تو شدی تو
خوب است چه زیباست مستانه شدی تو
چون موج به دریا رقصانه شدی تو

آخرین آثار محمد رشیدیان