دانلود آهنگ جدید محمدرضا عیوضی معجزه
متن آهنگ معجزه
چشم خیلیا به دست منو توست خیلیا منتظر ی معجزن
معجزه همیشه آسمونی نیست میتونه بخشش تو باشه و من
توو شبایی که منو تو خوابیم چشم خیلیا به در میمونه
یادمون رفته که دور و بر ما خیلیا زندگیشون زندونه
منو تو به سادگی میتونیم خودمون دست نوازش باشیم
وقتیکه یکی توی بن بسته میتونیم راه نجاتش باشیم
گاهی وقتا گره ی زندگی میتونه با دست ما باز بشه
دست ما برای دل شکسته ها میتونه ی بال پرواز بشه
با محبت منو تو شاید ی نفر دنیاش زیر و رو بشه
کسی که به آخر خط رسیده زندگی تازه براش شروع بشه
کسی که به آخر خط رسیده زندگی تازه براش شروع بشه
منو تو به سادگی میتونیم خودمون دست نوازش باشیم
وقتیکه یکی توی بن بسته میتونیم راه نجاتش باشیم
منو تو به سادگی میتونیم خودمون دست نوازش باشیم
وقتیکه یکی توی بن بسته میتونیم راه نجاتش باشیم

***

کسی که به آخر خط رسیده زندگی تازه براش شروع بشه
کسی که به آخر خط رسیده زندگی تازه براش شروع بشه
منو تو به سادگی میتونیم خودمون دست نوازش باشیم
وقتیکه یکی توی بن بسته میتونیم راه نجاتش باشیم
منو تو به سادگی میتونیم خودمون دست نوازش باشیم
وقتیکه یکی توی بن بسته میتونیم راه نجاتش باشیم

آخرین آثار محمدرضا عیوضی