دانلود آهنگ جدید موهان بند از چی دلخوری

از چی دلخوری

متن آهنگ از چی دلخوری
نشسته چرا غم بر دلِ تو
ابری شده چشای خوشگلتو
آرام جان من ، تو شدی آرام جان من

چیشده تو از چی دلخوری
مه مردِم چرا تو غم مخوری
تو روح و روان من ، تو شدی آرام جان من

دنیا ارزش غصه نداره
عشق خوبیو بدیشه داره
هرجا ک باشی آرام جانم دل با تو یاره

اسمته هر کی میاره هوایی مِشه ای دلم دوباره
هرجا ک باشی آرام جانم دل با تو یاره

****

ساتِ مه و تو زو تر مِشه
وقتی با همیم خیلی خوب تِر مشه
اگه باشیم کنار هم ،
مه و تو همراه و هم قدم

بازم کنی تو از کلکین نظر
به نیمه نگاهت شووم در به در
ای مهربان من تو شدی آرام جان من

دنیا ارزش غصه نداره
عشق خوبیو بدیشه داره
هرجا ک باشی آرام جانم دل با تو یاره

اسمته هر کی میاره هوایی مِشه ای دلم دوباره
هرجا ک باشی آرام جانم دل با تو یاره

آخرین آثار موهان بند