دانلود آهنگ جدید محسن رزاقی حال ناب
متن آهنگ حال ناب
حاله من خوب کنار تو آرومه آرومه آروممو تویی تویی خانوممو

حاله من نابه عزیزم تو شدی جونمو تویی تویی خانوممو

زیر بارونمو عشقو به تو مدیونمو خرابه عشقه توام من یه دیوونمو

دیوونه ی دیوونت منم نبود تو درده خدا انگار عزیزم نگاه چشای تو کرده

دل دیوونم میخواد وای دورت بگرده میدونی دوست دارم دلم هوای تو کرده

دیوونه ی دیوونت منم نبود تو درده خدا انگار عزیزم نگاه چشای تو کرده

دل دیوونم میخواد وای دورت بگرده میدونی دوست دارم دلم هوای تو کرده

***

دله دیوونه ی من با تو آرام شده اومدی معجزه کردی که دلم رام شده

آخه این رابطه من همونی که میخوام شده عشقه تو برای من عزیزتر از جان شده

دیوونه ی دیوونت منم نبود تو درده خدا انگار عزیزم نگاه چشای تو کرده

دل دیوونم میخواد وای دورت بگرده میدونی دوست دارم دلم هوای تو کرده

دیوونه ی دیوونت منم نبود تو درده خدا انگار عزیزم نگاه چشای تو کرده

دل دیوونم میخواد وای دورت بگرده میدونی دوست دارم دلم هوای تو کرده

D

آخرین آثار محسن رزاقی