دانلود آهنگ جدید محسن سامان دلشوره

دلشوره

متن آهنگ دلشوره
چقد دلشوره ی حال تورو داشتم نمی ذاشتم چشامو لحظه ای رو هم

چقد برگشتنت به خونه زیبا شد نمیدونی چقد دل واپست بودم

پر از بغضی چرا آروم نداری بگو با من چرا حالت پریشونه

از امروز هر چی غصه توو دلت داری بذار رو شونه ی این دیوونه

منو تو عاشقیم اما چقد بیهوده مغروریم دوتامون اینو میدونیم میمیریم وقتی که دوریم

منو تو عاشقیم اما چقد بیهوده مغروریم دوتامون اینو میدونیم میمیریم وقتی که دوریم

بیا نزدیک ترین جا بمون پیشم چرا روی سرم منت نمیذاری

اگه پشت تورو زمونه خالی کرد نترس و از همین حالا منو داری

منو تو عاشقیم اما چقد بیهوده مغروریم دوتامون اینو میدونیم میمیریم وقتی که دوریم

منو تو عاشقیم اما چقد بیهوده مغروریم دوتامون اینو میدونیم میمیریم وقتی که دوریم

***

منو تو عاشقیم اما چقد بیهوده مغروریم دوتامون اینو میدونیم میمیریم وقتی که دوریم

منو تو عاشقیم اما چقد بیهوده مغروریم دوتامون اینو میدونیم میمیریم وقتی که دوریم

بیا نزدیک ترین جا بمون پیشم چرا روی سرم منت نمیذاری

اگه پشت تورو زمونه خالی کرد نترس و از همین حالا منو داری

منو تو عاشقیم اما چقد بیهوده مغروریم دوتامون اینو میدونیم میمیریم وقتی که دوریم

منو تو عاشقیم اما چقد بیهوده مغروریم دوتامون اینو میدونیم میمیریم وقتی که دوریم

آخرین آثار محسن سامان