دانلود آهنگ جدید موجین پارازیت

پارازیت

متن آهنگ پارازیت
گرفته شوخیت فکر کردی بری سخته واسم دوریت دیگه خستم از این دوست داشتن زوریت

وقتی حرف میزنم نرو توی گوشیت حواست کجاست که میبینی رابطمون رو هواست

آخه کارات درست مثل دیوونه هاست که نمیذاری واسه آدم تو حواس

میگیره بازیت دیگه دوست داشتنم نمیکنه راضیت دیگه خستم از این همه صحنه سازیت به این رابطه میدی همش پارازیت

میگیره بازیت دیگه دوست داشتنم نمیکنه راضیت دیگه خستم از این همه صحنه سازیت به این رابطه میدی همش پارازیت

با خودت چند چندی توو خودتی بعد یهو میخندی من که میدونم تو هم این روزها میری چشاتو رو من میبندی

میبینی کارهاتو چرا میدی دست من هی آتو من نباشم بگو کی میتونه باور کنه همه دروغهاتو

میگیره بازیت دیگه دوست داشتنم نمیکنه راضیت دیگه خستم از این همه صحنه سازیت به این رابطه میدی همش پارازیت

میگیره بازیت دیگه دوست داشتنم نمیکنه راضیت دیگه خستم از این همه صحنه سازیت به این رابطه میدی همش پارازیت

***

میگیره بازیت دیگه دوست داشتنم نمیکنه راضیت دیگه خستم از این همه صحنه سازیت به این رابطه میدی همش پارازیت

میگیره بازیت دیگه دوست داشتنم نمیکنه راضیت دیگه خستم از این همه صحنه سازیت به این رابطه میدی همش پارازیت

با خودت چند چندی توو خودتی بعد یهو میخندی من که میدونم تو هم این روزها میری چشاتو رو من میبندی

میبینی کارهاتو چرا میدی دست من هی آتو من نباشم بگو کی میتونه باور کنه همه دروغهاتو

میگیره بازیت دیگه دوست داشتنم نمیکنه راضیت دیگه خستم از این همه صحنه سازیت به این رابطه میدی همش پارازیت

میگیره بازیت دیگه دوست داشتنم نمیکنه راضیت دیگه خستم از این همه صحنه سازیت به این رابطه میدی همش پارازیت

آخرین آثار موجین