دانلود آهنگ جدید مرداد مرداد
متن آهنگ مرداد
منم آدمم مثل بقیه ولى نه مثل بقیه میزنم روى لبام یه بخیه
که نخندم و هیچکس نفهمه چى کشیدم تو این شیش متر اتاق
کسى نگرفت هیچوقت سراغ موندم بین این دو تا راه
خانوادم یا عشق به شما خیلى شبارو با گریه سر کردم
خوب نمیشد حالم حتى سر دردم چه توقعى دارى از من
منى که حتى به خودم بد کردم منم و شباى خلوت پرسه
توى شلوغیا بودن بسه اون کادویى که واسم گرفتى
نمیزنم دیگه هیچوقت دست بهش این نبود رسمش
صدا نزن منو هیچوقت مرداد دیگه نیس به دستات معتاد
کور بودى آره ندیدى حیف که تموم جونشو واسه تو داد
بیخیال بزا همه برن
همه به من بدى کردن آخر وقتى میخواستن آرومم کنن
ولی بى معرفتا حتى نکردن باور بلد نبودم بد بودنو همه بد شدنو
فقط رد شدمو روزام تو تاریکى سر شدنو دسام سرد شدنو تنها بزا دیه منو
این موزیک دنیامه رویامه قرصامه دریامه حرفامه دردامه
نمیتونم اصلا ترکش کنم چون دیروز امروز و کل فردامه
صدا نزن منو هیچوقت مرداد دیگه نیس به دستات معتاد
کور بودى آره ندیدى حیف که تموم جونشو واسه تو داد

***

فقط رد شدمو روزام تو تاریکى سر شدنو دسام سرد شدنو تنها بزا دیه منو
این موزیک دنیامه رویامه قرصامه دریامه حرفامه دردامه
نمیتونم اصلا ترکش کنم چون دیروز امروز و کل فردامه
صدا نزن منو هیچوقت مرداد دیگه نیس به دستات معتاد
کور بودى آره ندیدى حیف که تموم جونشو واسه تو داد

آخرین آثار مرداد