دانلود آهنگ جدید مصطفی جمالی کابوس

کابوس

متن آهنگ کابوس
دارم میجنگم با خودم هر شب
حال روزامو که نمیفهمی
من از تموم روز و شب هام
دیگه ندارم بعد از این سهمی
ترس عجیبی مونده تو جونم
دارم میجنگم با نبود تو
میخوام تمومش کنی برگردی
میخوام بگیری از دلم دردو

**
هر بار که میری حال من اینه
دارم میجنگم با خودم هر شب
حال روزامو که نمیفهمی
من از تموم روز و شب هام
دیگه ندارم بعد از این سهمی
ترس عجیبی مونده تو جونم
دارم میجنگم با نبود تو
میخوام تمومش کنی برگردی

**
میخوام بگیری از دلم دردو
هر بار که میری حال من اینه
حتی یه وقتا میزنم بیرون
هر شب تویه جاده خلوت
تنها بدون تو زیر بارون
هر بار که میری حال من اینه
حتی یه وقتا میزنم بیرون
هر شب تویه جاده خلوت

**
تنها بدون تو زیر بارون
اینجا هوا برام مثه سمه
دنیا برام بی تو نفس گیره
حرفی بزن چیزی بگو مردم
اینقدر نگو برای ما دیره
حتی خودم رو دیگه یادم نیست
کابوس شبهامو بغل کردم
چیزی نمونده از جونم

**
من موندم و یه عالمه دردم
هر بار که میری حال من اینه
حتی یه وقتا میزنم بیرون
هر شب تویه جاده خلوت
تنها بدون تو زیر بارون

آخرین آثار مصطفی جمالی