دانلود آهنگ جدید مصطفی محمدی بیداد عزیزا
متن آهنگ عزیزا
کجایی که بگیری دست سردم تو هم مرحمی هم شبیه دردم
جهانم را نگاهت داده بر باد عزیزا گر نیایی داد بیداد
نفسهای بریده چه دلتنگی کشیده دلم رنگش پریده
جانم جانم ای جان دل را مرنجان یاد آر که بستی آن عهد و پیمان
میبارد هر شب و پنهان اشک چشمان جانم جانم ای جان دل جان به لب شد
از این عشق داغت درگیر تب شد آری تو طبیب من شو جان من شو
تو شیدای هم آواز من هستی
قفس نه بال پرواز من هستی نگاهم غرق موج گیسوانت
مرا بیرون نران از کهکشانت بیا تا من بمانم تمام آسمانم توی جام جهانم
جانم جانم ای جان دل را مرنجان یاد آر که بستی آن عهد و پیمان
میبارد هر شب و پنهان اشک چشمان جانم جانم ای جان دل جان به لب شد
از این عشق داغت درگیر تب شد آری تو طبیب من شو جان من شو

***

قفس نه بال پرواز من هستی نگاهم غرق موج گیسوانت
مرا بیرون نران از کهکشانت بیا تا من بمانم تمام آسمانم توی جام جهانم
جانم جانم ای جان دل را مرنجان یاد آر که بستی آن عهد و پیمان
میبارد هر شب و پنهان اشک چشمان جانم جانم ای جان دل جان به لب شد
از این عشق داغت درگیر تب شد آری تو طبیب من شو جان من شو

آخرین آثار مصطفی محمدی بیداد