دانلود آهنگ جدید نبی چه شود

چه شود

متن آهنگ چه شود
من شدم محو تو و جادوی چشمات چه فریبانه شده مزه ی حرفات
من دلم میلرزه با هر ناز دلدار
رو به من کن بگم عاشقتم یار
من دلم میلرزه با هر ناز دلدار رو به من کن بگم عاشقتم یار
چه شود عشق من بمونی با دلم
با تو من حاضرم تا ته دنیا برم
چه شود عشق من بمونی با
من شدم محو تو و جادوی چشمات چه فریبانه شده مزه ی حرفات
من دلم میلرزه با هر ناز دلدار
رو به من کن بگم عاشقتم یار

دانلود آهنگ چه شود از نبی
من دلم میلرزه با هر ناز دلدار رو به من کن بگم عاشقتم یار
چه شود عشق من بمونی با دلم

**
با تو من حاضرم تا ته دنیا برم
چه شود عشق من بمونی با دلم تو همه باورم از تو من نمیگذرم
من سرمست حضور تو شدم تا
هستی و من هستم میمیره غمها
تو شدی ماه منو جان من ای یار قول بده توو قلبت بشم موندگار
تو شدی ماه منو جان من ای یار
قول بده توو قلبت بشم موندگار
چه شود عشق من بمونی با دلم با تو من حاضرم تا ته دنیا برم
چه شود عشق من بمونی با دلم
تو همه باورم از تو من نمیگذرم

دانلود آهنگ چه شود از نبی
من شدم محو تو و جادوی چشمات چه فریبانه شده مزه ی حرفات
چه شود عشق من بمونی با دلم
با تو من حاضرم تا ته دنیا برم
چه شود عشق من بمونی با دلم تو همه باورم از تو من نمیگذرم

آخرین آثار نبی