دانلود آهنگ جدید نریمان نجفی سراب
متن آهنگ سراب
شدی سراب واسه چشم تشنه شدی یه آه واسه یه درد کهنه

شدی یه بغض که هیچ نشکسته شدی قفلی که درا رو بسته

نگو انقدر شدی دل زده از من همه روزا تو هدر دادی با من

مگه این رابطه یه طرفه بوده که تاوانشو بدم تمام من

روز و شب هام تو نبود تو پر خاطره است

خاطره هام بدون تو مثل فاجعه است

روز و شب هام تو نبود تو پر خاطره است

خاطره هام بدون تو مثل فاجعه است

این عشق چه بد بی رحمه که دنیا روجهنم کرده

**

کسی که رفت و بهش نگو برگرد عشقی که بود بین ما به فنا رفت

هرکی عاشق شه با نگاه اول مثل تو مثل من بی اعتنا رفت

نگو انقدر شدی دل زده از من همه روزا تو هدر دادی با من

مگه این رابطه یه طرفه بوده که تاوانشو بدم تمام من

روز و شبام تو نیود تو پر خاطره است

خاطره هام بدون تو مثل فاجعه است

این عشق چه بد بی رحمه که دنیا رو جهنم کرده

روز و شبام تو نیود تو پر خاطره است

خاطره هام بدون تو مثل فاجعه است

این عشق چه بد بی رحمه که دنیا رو جهنم کرده

آخرین آثار نریمان نجفی