دانلود آهنگ جدید ناصر پورکرم دلدارم

دلدارم

متن آهنگ دلدارم
تو با این سن کم بردی ازم دارو ندار زندگیمو
آخه چی بهت بگم مال توئه دیوونگیمو
حسرتش موند توو دلم با تو یه دریا رو ببینم من چقدر توو آینه یه آدم تنها رو ببینم
دلدارم به خدا منم مثل تو آدمم دل دارم تو بگیر بخواب که با خاطره هات بیدارم
دلدارم به خدا منم مثل تو آدمم دل دارم تو بگیر بخواب که با خاطره هات بیدارم
نبینم که این شبها بدون من دلت بگیره
عکسهامو بغل بگیری و یهو خوابت بگیره تو منو هرجای دنیا که بری یادت نمیره
دلدارم به خدا منم مثل تو آدمم دل دارم تو بگیر بخواب که با خاطره هات بیدارم
دلدارم به خدا منم مثل تو آدمم دل دارم تو بگیر بخواب که با خاطره هات بیدارم

***

دلدارم به خدا منم مثل تو آدمم دل دارم تو بگیر بخواب که با خاطره هات بیدارم
نبینم که این شبها بدون من دلت بگیره
عکسهامو بغل بگیری و یهو خوابت بگیره تو منو هرجای دنیا که بری یادت نمیره
دلدارم به خدا منم مثل تو آدمم دل دارم تو بگیر بخواب که با خاطره هات بیدارم
دلدارم به خدا منم مثل تو آدمم دل دارم تو بگیر بخواب که با خاطره هات بیدارم

آخرین آثار ناصر پورکرم