دانلود آهنگ جدید نیما پیلتن متخصص

متخصص

متن آهنگ متخصص
از هر طرف میبینمت از صد طرف خوشگلتری
خوشگل میخندی هی بخند از صد سری بی دلبری
دنیا سیاه میشه برام وقتی میبندی چشماتو
تفریح یعنی دوست داشتنت هر روز برام عشقه با تو متخصص حال منی مال منی
دلیل نفس کشیدن بهتر از تو داریم مگه خوشی یعنی خودمو توو چشمات دیدن
عشق یعنی بهت رسیدن از بقیه دل بریدن من دل و فکر و نگاهم پیش توئه با بقراری
همه دنیا میدونن هیچ کجا لنگه نداری با یه چشمک شدی دنیام بات یه جمله شد جونم
واسه من ساخته شدی که قدر چشماتو بدونم
متخصص حال منی مال منی دلیل نفس کشیدن بهتر از تو داریم مگه
خوشی یعنی خودمو توو چشمات دیدن عشق یعنی بهت رسیدن از بقیه دل بریدن
دنیا سیاه میشه برام وقتی میبندی چشماتو
تفریح یعنی دوست داشتنت هر روز برام عشقه با تو
متخصص حال منی مال منی دلیل نفس کشیدن بهتر از تو داریم مگه
خوشی یعنی خودمو توو چشمات دیدن عشق یعنی بهت رسیدن از بقیه دل بریدن

***

خوشی یعنی خودمو توو چشمات دیدن عشق یعنی بهت رسیدن از بقیه دل بریدن
دنیا سیاه میشه برام وقتی میبندی چشماتو
تفریح یعنی دوست داشتنت هر روز برام عشقه با تو
متخصص حال منی مال منی دلیل نفس کشیدن بهتر از تو داریم مگه
خوشی یعنی خودمو توو چشمات دیدن عشق یعنی بهت رسیدن از بقیه دل بریدن

آخرین آثار نیما پیلتن