دانلود آهنگ جدید امید آمری حالم بده

حالم بده

متن آهنگ حالم بده
آخرش وارد بازیات شدم فکر نکن کیشم کردیو مات شدم

شکست غرورم بعد تو هیچی نگو دیگه ببین چه جوری دلو سوزوندی

میبینی کارو کجا کشوندی هیچی نگو دروغات بسه عشق تو فقط ، هَوَسه حالم بده

باشه تو خوبیو من آدم بده برگردو منو عذابم نده بچه بازیات واسم دیگه بسه دیگه بسه حالم بده

باشه تو خوبیو من آدم بده برگردو منو عذابم نده بچه بازیات واسم دیگه بسه دیگه بسه

من به زور رو پامم وایمیستم ولی تو فکر تو نیستم پا گذاشتم رو احساسم

رو احساسم من ، نمیفهمم منطق تو نبودم من آدم تو نمیخواد بگی حرف تو ، حرف تو حالم بده

باشه تو خوبی و من آدم بده برگرد و منو عذابم نده بچه بازیات واسم دیگه بسه دیگه بسه

***

باشه تو خوبیو من آدم بده برگردو منو عذابم نده بچه بازیات واسم دیگه بسه دیگه بسه حالم بده

باشه تو خوبیو من آدم بده برگردو منو عذابم نده بچه بازیات واسم دیگه بسه دیگه بسه

من به زور رو پامم وایمیستم ولی تو فکر تو نیستم پا گذاشتم رو احساسم

رو احساسم من ، نمیفهمم منطق تو نبودم من آدم تو نمیخواد بگی حرف تو ، حرف تو حالم بده

باشه تو خوبی و من آدم بده برگرد و منو عذابم نده بچه بازیات واسم دیگه بسه دیگه بسه

آخرین آثار امید آمری