دانلود آهنگ جدید امید بنابی فرد گل ارکیده

گل ارکیده

متن آهنگ گل ارکیده
چی شد کارم کشید اینجا نمیواستم برم اما خداحافظ همه دنیام نمونده چیزی بین ما

درست توو لحظه ی آخر نگاهت خیلی حرفا زد

من از هر چی که ترسیدم همون لحظه سرم اومد

من هر کاری که شد کردم ولی تو یخ زدی سردی با دستای خودم کشتم دلی که عاشقش کردی

چمدون توی دستام بود قطار شب گریه بی خوابی

هنوزم روبرومی تو با اون پیراهن آبی

تو هم دلتنگ من میشی ولی خب راحته واست همینه فرق بین ما واسه من عشقو تو عادت

همه چی بعد ی مدت سریع از خاطرت میره

بگو کی بعد من واست گل ارکیده میگیره

گل ارکیده میگیره

**

چمدون توی دستام بود قطار شب گریه بی خوابی هنوزم روبرومی تو با اون پیراهن آبی

تو هم دلتنگ من میشی ولی خب راحته واست

همینه فرق بین ما واسه من عشقو تو عادت

همه چی بعد ی مدت سریع از خاطرت میره بگو کی بعد من واست گل ارکیده میگیره

گل ارکیده میگیره

آخرین آثار امید بنابی فرد