دانلود آهنگ جدید امید حاجیلی دلبر سیاه

دلبر سیاه

متن آهنگ دلبر سیاه
یه یاری دارُم که گلِ سَمبو سَمبوسیه
جای سیاه توی دلِ سَمبو سَمبوسیه
نگو سیاه ، بدش میاد سَمبو سَمبوسیه
صد سال ماتمش میاد ، سَمبو سَمبوسیه

**

دلبر سیاه ناز داره ناز به جمالش داره
دلبر سیاه ناز داره ناز به جمالش داره
نکنه بره قهر کنه ، بی کس و تنهام کنه
نکنه بره قهر کنه ، آره بی کس و تنهام کنه
اگه بره زندگیم یه زندون میشه
اگه بره زندگیم یه زندون میشه
**

دلبر سیاه ناز داره ناز به جمالش داره
دلبر سیاه ناز داره ناز به جمالش داره

**

سیاهه ، سپیده ، سیاهه ، سپیده

**

سپیدۀ صبح که میشه بیدار میشُم به یادت
خودت میدونی که مونُم دیوونۀ نگاهت
از اون روزی که دیدُمت کنار شطّ کارون
راه افتادُم پشت سرت قدم زنون تو بارون

**

[امید حاجیلی]
دلم میخواد بهت بگم دیوونۀ نگاتم
اگه بهم بعله بگی تا آخرش باهاتم
دلم میخواد بهت بگم دیوونۀ نگاتم
اگه بهم بعله بگی تا آخرش باهاتم

**

دلبر سیاه ناز داره ناز به جمالش داره
دلبر سیاه ناز داره ناز به جمالش داره
دلبر سیااااااه ، دلبر سیاااااااه
دلبر سیااااااااه ، دلبر سیاااااااه
**
اومدی به خونمون سَمبوسیه
گفتُم ای نامهربون سَمبوسیه
به کنارِ مو بمون سَمبوسیه
نکن آزارُم سَمبوسیه
**
تونِ دوس دارُم سَمبوسیه
دِلِمو بردی سَمبوسیه
تویی دلدارُم سَمبوسیه
یالا یالا یالا سَمبوسیه
**
بالا بالا بالا سَمبوسیه
همه دستا بالا سَمبوسیه
بش بگین ماشالله سَمبوسیه
مو با تو هیچوقت پیر نمیشُم
از دیدنت واللا سیر نمیشُم
مو با تو هیچوقت پیر نمیشُم
از دیدنت واللا سیر نمیشُم
دلبر سیاه ناز داره ناز به جمالش داره
دلبر سیاه ناز داره ناز به جمالش داره
دلبر سیاه ناز داره ناز به جمالش داره

**

آخرین آثار امید حاجیلی