دانلود آهنگ جدید امید نصری نه و هشت

نه و هشت

متن آهنگ نه و هشت
بَسه بَسه بَسه دیگه بَسه دیگه یواش‌تر
خسته شدیم، ذله شدیم، آسته برو یواش‌تر
زندگی با دل ما می‌جنگه
زمونه فکر می‌کنه زرنگه
آسِمون یه حالی داره
روز و شب داره می‌باره
نه و هشت دیگه تمومی
سالِ نو پا روت میذاره
"دِ" بدی دل می‌دم
جیم بدی جون می‌دم
حیرونت می‌شم من
"سِ" بگی سَر میدم
هر چی دارم می‌دم
هف سینِت می‌شم من

**

عاشقی با جیبِ خالی
نمی‌دونی داره حالی
بسه بسه بسه دیگه بسه دیگه بسه دیگه یواش‌تر
خسته شدیم، ذله شدیم،آسته برو یواش‌تر
زندگی با دل ما می‌جنگه
زمونه فکر می‌‌کنه زرنگه
آسمون یه حالی داره
روز و شب داره می‌باره
نه و هشت دیگه تمومی
سال نو پا روت می‌ذاره

آخرین آثار امید نصری