دانلود آهنگ جدید امید روحانی طعمه
متن آهنگ طعمه
من چه مجنون صفت عاشقتم صیادم

کوه شدم من همان کوه کن فرهادم

عشق تو مرد میخواست من همان مرد شدم

پای تو ایستادم عشق تو دریا شد

منه ماهی بی تو جون میدادم

تو که پروانه شدی دور کور سوی

من قدر تو میدانم ماه من خوش روی من

تو که پروانه شدی دور کور سوی

من قدر تو میدانم ماه من خوش روی من

***

من قدر تو میدانم ماه من خوش روی من

تو که پروانه شدی دور کور سوی

من قدر تو میدانم ماه من خوش روی من

آخرین آثار امید روحانی