دانلود آهنگ جدید پیام محمودیان یواش منو میبوسه
متن آهنگ یواش منو میبوسه
دلبرم یاورم چه نازی دلو داد عمرمی جونمی عشقمی به خدا
مونسم ملوسم میخوامت یه دنیا همیشه بادلم هستی تو بی ریا
ای یارم دلدارم نگاتم چه زیباست دیوونم میکنه دیدنه اون چشات
به همه گفتی تو یارمی ناقلا توو عشق و عاشقی هستی تو با وفا
خوشگل من خیلی مهبونو ملوسه وقتی میام تا کنارش یواش منو میبوسه
هر جا هستیم هر جا میریم دست منو میگیره خیلی آروم در گوشم میگه برام میمیره خوشگل من خیلی مهبونو ملوسه
وقتی میام تا کنارش یواش منو میبوسه هر جا هستیم هر جا میریم دست منو میگیره خیلی آروم در گوشم میگه برام میمیره
دلبرم یاورم چه نازی دلو داد عمرمی جونمی عشقمی به خدا
مونسم ملوسم میخوامت یه دنیا همیشه بادلم هستی تو بی ریا
ای یارم دلدارم نگاتم چه زیباست دیوونم میکنه دیدنه اون چشات به همه گفتی تو یارمی ناقلا
توو عشق و عاشقی هستی تو با وفا خوشگل من خیلی مهبونو ملوسه وقتی میام تا کنارش یواش منو میبوسه
هر جا هستیم هر جا میریم دست منو میگیره خیلی آروم در گوشم میگه برام میمیره خوشگل من خیلی مهبونو ملوسه
وقتی میام تا کنارش یواش منو میبوسه هر جا هستیم هر جا میریم دست منو میگیره خیلی آروم در گوشم میگه برام میمیره

***

مونسم ملوسم میخوامت یه دنیا همیشه بادلم هستی تو بی ریا
ای یارم دلدارم نگاتم چه زیباست دیوونم میکنه دیدنه اون چشات به همه گفتی تو یارمی ناقلا
توو عشق و عاشقی هستی تو با وفا خوشگل من خیلی مهبونو ملوسه وقتی میام تا کنارش یواش منو میبوسه
هر جا هستیم هر جا میریم دست منو میگیره خیلی آروم در گوشم میگه برام میمیره خوشگل من خیلی مهبونو ملوسه
وقتی میام تا کنارش یواش منو میبوسه هر جا هستیم هر جا میریم دست منو میگیره خیلی آروم در گوشم میگه برام میمیره

آخرین آثار پیام محمودیان