دانلود آهنگ جدید پدر و پسر خداوردی شعبه ۲
متن آهنگ شعبه ۲
سرمای دور دنیا آخه یه فرشته دارم

میمونم تا جون دارم کنارت عشقم

دور نشی یه لحظه از کنا ر چشمم

با تو خوبم با تو آرومم

با تو هر مشکلیم هم حل میشه آسون

سرمای دور دنیا آخه یه فرشته دارم

خوشبختی یعنی که تو هستی در کنارم

یدونیو شعبه دو نداری تو عاشقی حرکت فول نداری

**

عشقی که دارم به تو کم نمیشه

میخوام بگم دوست دارم همیشه دوست دارم همیشه

زندگیم پر شده از عطر وجودت

موج مثبت میدی آخ از دل و جونت

با تو خوبم با تو آروم

با تو هر مشکلی هم حل میشه آسون

سرمای دور دنیا آخه یه فرشته دارم

خوشبختی یعنی که تو هستی در کنارم

یدونیو شعبه دو نداری تو عاشقی حرکت فول نداری

عشقی که دارم به تو کم نمیشه

میخوام بگم دوست دارم همیشه دوست دارم همیشه

یدونیو شعبه دو نداری تو عاشقی حرکت فول نداری

عشقی که دارم به تو کم نمیشه

میخوام بگم دوست دارم همیشه دوست دارم همیشه

یدونیو شعبه دو نداری تو عاشقی حرکت فول نداری

عشقی که دارم به تو کم نمیشه

میخوام بگم دوست دارم همیشه دوست دارم همیشه

آخرین آثار پدر و پسر خداوردی