دانلود آهنگ جدید رامین عابدی قصه ی عشق
متن آهنگ قصه ی عشق
من عاشقت شدم دیگه هرکی هرچی میخواد بگه که میگه یا زیاد بگه

حتی قصه عشق مو به دست ابرا بسپارن بارون بره به باد بگه

هروی هرچی میخواد بگه من‌عاشقت شدم دیگه

دل من عاشق ترین دل رو زمینه روز و شب تورومیخواد کارش همینه

باتو من خوشبخت ترین فرد زمینم بی تو اما نازنین غم در کمینه

من عاشقت شدم دیگه هرکی هرچی میخواد بگه کم بگه یا زیاد بگه

حتی قصه ی عشقمو به دست ابرا بسپارن بارون بره به باد بگه

هرکی هرچی میخواد بگه من عاشقت شدم دیگه

**

هرکی هر ارزویی داشته و داره من فقط ارزوی وصل تو دارم

اگه سبزه زار نوبهار من شی ابر بارون میشم و برات میبارم

من عاشقت شدم دیگه هرکی هرچی میخواد بگه کم بگه یا زیاد بگه

حتی قصه ی عشقمو به دست ابرها بسپارند بارون بره به باد بگه

هرکی هرچی میخواد بگه من عاشقت شدم دیگه

آخرین آثار رامین عابدی