دانلود آهنگ جدید رامین تکستساز رفت
متن آهنگ رفت
رفت دیگه نیستم پیشش رفت هیشکی ندیدش رفت منو تنها گذاشت
رفت حرفامو نشنید دردامو اشکامو ندید و دریا شد رفتم همه گیجن رفت با همه میجنگم رفت عشق و بیجنبند رفت
لعنتی رفت یه موجود کثیف بی تفاوت شده سخت حتی اشکمو هم در آورد منه بخت برگشته رو تنها گذاشت اون رفت…
لعنتی رفت یه موجود کثیف بی تفاوت شده سخت حتی اشکمو هم در آورد منه بخت برگشته رو تنها گذاشت اون رفت…
رفتی و که بشکنه اون دستی که واست دیگه شعر بنویسه
لجبار شکاک پستی و که اون شبا بودی با رفیقامم دیگه نمیخوام برگردی برو دنبال عشق و حال سرگرمی
دیگه نمیخوام بعد از این تورو ببینم عوضی بریدم ازت این من بودم که دوییدم فقط بی معرفت من زندگیمو گذاشتم وسط
لعنتی رفت یه موجود کثیف بی تفاوت شده سخت حتی اشکمو هم در آورد منه بخت برگشته رو تنها گذاشت اون رفت…

***

لعنتی رفت یه موجود کثیف بی تفاوت شده سخت حتی اشکمو هم در آورد منه بخت برگشته رو تنها گذاشت اون رفت…
رفتی و که بشکنه اون دستی که واست دیگه شعر بنویسه
لجبار شکاک پستی و که اون شبا بودی با رفیقامم دیگه نمیخوام برگردی برو دنبال عشق و حال سرگرمی
دیگه نمیخوام بعد از این تورو ببینم عوضی بریدم ازت این من بودم که دوییدم فقط بی معرفت من زندگیمو گذاشتم وسط
لعنتی رفت یه موجود کثیف بی تفاوت شده سخت حتی اشکمو هم در آورد منه بخت برگشته رو تنها گذاشت اون رفت…

آخرین آثار رامین تکستساز