دانلود آهنگ جدید رضا صادقی به درک

به درک

متن آهنگ به درک
طلسم رو باید بشکنیم ما هم بشیم مثل همه * * * * * حالا که بی وفاییه ما بی وفاتر از همه
هیچکسی غیر از خود ما به داد ما نمیرسه * * * * * عاشقیا رو هم دیدیم به هوس یه بار بسه
عاشقی تو دوره ما والا سرو ته نداره * * * * * چیز به این بی ارزشی چه چه و به به نداره
کویر خشک دلمون دیگه زده هزار ترک * * * * * غم دیگه بسه نازنین هرکی نموندش به درک

چاکر هرچی بامرام , مخلص هرچی با وفا  * * * * * در به درو هلاک یک همدم پاک و با صفا
خلاصه اینکه نازنین گذشته هارو بی خیال * * * * * پرواز رو عشق با وفا حتی بدون پرو بال

آخرین آثار رضا صادقی