دانلود آهنگ جدید رضا صادقی دیوونه

دیوونه

دانلود موزیک

متن آهنگ دیوونه
آره منم یه دیوونه
دیوونه ای آواره ام
مجنون زنجیر منم
اما هنوز پروانه ام


آره منم یه دیوونه
دیوونه ای آواره ام
مجنون زنجیر منم
اما هنوز پروانه ام

اونا می گن عقلم کمه
سنگ می زنن منو همه
قلبم قد یه آسمون
جا داره واسه ی همه

آره منم اون دیوونه
آره منم اون دیوونه
آره منم اون دیوونه
آره منم اون دیوونه

بچه ها سنگم می زنن
بزرگا خندم می کنن

بچه ها سنگم می زنن
بزرگا خندم می کنن

میگن که اومد دیوونه
تا همه رو بخندونه

هولم میدن به زور تو آب
میدن منو صدتا عذاب
پا روی سینم می ذارن
میگن تو این آبا بخواب

من تو دلم می گم خدا
ببخششون از این کارا
بذار بخندن خوش باشن
قربون لطفت ای خدا

من تو دلم میگم خدا
ببخششون از این کارا
بذار بخندن خوش باشن
قربون لطفت ای خدا

آره منم اون دیوونه
آره منم اون دیوونه
آره منم اون دیوونه
آره منم اون دیوونه
آره منم اون دیوونه
آره منم اون دیوونه

آخرین آثار رضا صادقی