دانلود آهنگ جدید رضا صادقی ای داد

ای داد

متن آهنگ ای داد
ای داد ای داد ای داد ای داد

ای داد ای داد ای داد ای داد

ای داد از آن غایه که رخسار توام دید

اون چشمون عاشق کش خونخوار توام دید

م ا همه جور جفا از همه کردار توام دید

محکوم دلوم نشته سر راه توام دید

با مسخره شادوم رفیقون م ا گنوگم

تو عالم افسانه افسون دروغوم

ای راست اگفتم به خدا نین دروغوم

م ا عاشق تو عاقل اگر یا که گنوگم

عاشق بمرن بهترن از گوشه زندان

بلبل کی ابو توی قفس شاد غزل خون

آخرین آثار رضا صادقی