دانلود آهنگ جدید رضا صادقی قوز خون خوار

قوز خون خوار

متن آهنگ قوز خون خوار
غصه خونخوار برفت دگر نابا یار دگر
عشقی که غصه توش بشد هم نابا هم نابا
نابا دگر دلدار ، هم نابا نابا ، نابا غم بسیار

دلم خوشه به یک صدا
باش که دلم بس می خدا
آزاد و بی قید و بنا

نگاه سردم نابا سکوت و دردم نابا
پاییز سرد و تاریکم هم نابا هم نابا ، نابا غم بسیار
دگر نابا نابا ، نابا دگر ای یار

غصه خونخوار برفت دگر نابا یار دگر
عشقی که غصه توش بشد هم نابا هم نابا
نابا غم بسیار ، دگر نابا نابا ، نابا غم بسیار

آخرین آثار رضا صادقی