دانلود آهنگ جدید رضا صادقی تا تو قدرمو بدونی

تا تو قدرمو بدونی

متن آهنگ تا تو قدرمو بدونی
تا تو قدر مِه بُدُنی ، دیر اَبوت

تا بیای پَهلوم بُمُنی ، دیر اَبوت

.

زندگی مِثل نسیمِن ، زود اَرِیت

تا بُفَهمی بِی جَوُنی ، دیر اَبوت

.

تا مِه از یادِ گذشتَه م دور بَشُم

بِی دو چشم آسَمُنی ، دیر اَبوت

.

اِی که بی عطر تَنِت غمگین اَبُم

تا بیای اِسمُمْ بُخُنی ، دیر اَبوت

.

نُمِ خوبت رو لُوُم مُندِن هَنوز

بی تو عشق و زِندِگُنی ، دیر اَبوت

.

خاطراتِ پشتِه وا یادُم بیار

روح گُشنَه م وا خیالِت ، سیر اَبوت

.

اِی که بی عطر تَنِت غمگین اَبُم

تا بیای اِسمُمْ بُخُنی ، دیر اَبوت

.

تا مِه از یادِ گذشتَه م دور بَشُم

بِی دو چشم آسَمُنی ، دیر اَبوت

آخرین آثار رضا صادقی