دانلود آهنگ جدید رضا تقوی خاطرات لعنتی

خاطرات لعنتی

متن آهنگ خاطرات لعنتی
پا پس کشیدی از منو حالم رفتی و من هی خون دل خوردم

وقتی که غرق بی کسی بودم از خاطرات لعنتیت مردم
داغ بزرگی رو دلم مونده از تو که دنیامو عوض کردی
پشت سرت دریا رو ریختم که شاید یه روزی باز برگردی
این جا یکی از هر نفس خسته است یکی دستاتو کم داره یکی با گریه بیداره
اینجا یکی صد ساله که مرده فقط رو دور تکراره قدر یه دنیا غم داره
بیزاره از فردای مبهمش از چشمی که هر لحظه میباره
از عشقی که رفته ولی بازم پای دلش دنیاشو میذاره
لعنت به هرچی باعثش بوده که پیش چشمای تو تنها شم
سخته بتونم بعد تو بازم درگیر دنیای کسی باشم
این جا یکی از هر نفس خسته است یکی دستاتو کم داره یکی با گریه بیداره
اینجا یکی صد ساله که مرده فقط رو دور تکراره قدر یه دنیا غم داره

***

از عشقی که رفته ولی بازم پای دلش دنیاشو میذاره
لعنت به هرچی باعثش بوده که پیش چشمای تو تنها شم
سخته بتونم بعد تو بازم درگیر دنیای کسی باشم
این جا یکی از هر نفس خسته است یکی دستاتو کم داره یکی با گریه بیداره
اینجا یکی صد ساله که مرده فقط رو دور تکراره قدر یه دنیا غم داره

آخرین آثار رضا تقوی