دانلود آهنگ جدید رضا یزدانی درهم

ای کاش عشق را زبان سخن بود

متن آهنگ ای کاش عشق را زبان سخن بود
آنکه میگوید دوستت میدارم
خنیا گر غمگینیست که آوازش را از دست داده است

ای کاش عشق را زبان سخن بود
ای کاش عشق را زبان سخن بود

هزار کاکلی شاد در چشمان توست
هزار قناری خاموش در گلوی من

عشق را ای کاش زبان سخن بود
عشق را ای کاش زبان سخن بود

****

آنکه میگوید دوستت میدارم
دل اندوه گین شبیست که مهتابش را می جوید
ای کاش عشق را زبان سخن بود
ای کاش عشق را زبان سخن بود

هزار آفتاب خندان در خراب توست
هزار ستاره گریان در تمنای من

عشق را ای کاش زبان سخن بود
عشق را ای کاش زبان سخن بود

عشق را ای کاش زبان سخن بود
عشق را ای کاش زبان سخن بود
عشق را ای کاش زبان سخن بود

آخرین آثار رضا یزدانی