دانلود آهنگ جدید رضا یزدانی مسلخ
متن آهنگ مسلخ
خاطره های مشترک سنگین شده رو شونمو دارم به مسلخ میبرم جای غرور جونمو

دارم به مسلخ میبرم این جمله های آخرو

بعد از تو بسپارم به کی اندوه چشمای ترو

رفتی و برگشتی ولی من نیستم من گم شدم بعد از تو من ی خاطره توو پچ پچ مردم شدم

مردن برای من از این دلتنگ بودن بهتره

این گریه ها رو گوش کن این گریه های آخره

خاطره های مشترک سنگین شده رو شونمو دارم به مسلخ میبرم جونمو

دارم به مسلخ میبرم این جمله های آخرو

بعد از تو بسپارم به کی اندوه چشمای ترو

***

رفتی و برگشتی ولی من نیستم من گم شدم بعد از تو من ی خاطره توو پچ پچ مردم شدم

مردن برای من از این دلتنگ بودن بهتره

این گریه ها رو گوش کن این گریه های آخره

خاطره های مشترک سنگین شده رو شونمو دارم به مسلخ میبرم جونمو

دارم به مسلخ میبرم این جمله های آخرو

بعد از تو بسپارم به کی اندوه چشمای ترو

آخرین آثار رضا یزدانی