دانلود آهنگ جدید رضا یزدانی پرواز عقاب

پرواز عقاب

متن آهنگ پرواز عقاب
عقاب از شهر کلاغ ها پرید
عقاب از شهر کلاغ ها پرید
هیچکس آخر این قصه رو نشنید

هیچکس آخر این قصه رو نشنید
ندونستن یه عقاب، یه عقابه
پریدن تو ذات عقابه

***

ندونستن یه عقاب، یه عقابه

پریدن تو ذات عقابه
عقاب از شهر کلاغ ها پرید

عقاب از شهر کلاغ ها پرید
هیچکس آخر این قصه رو نشنید

آخرین آثار رضا یزدانی