دانلود آهنگ جدید صادق صدری بخند
متن آهنگ بخند
بیداری یا خوابی نور خورشیده یا تو داری میتابی
خوشحال زیر سقف آسمون آبی پاشو به همه بگو چقدر جذابی
دنیا رو خبر کن گوش همه رو تو با خنده هات کر کن
انرژی مثبت ها رو ببین ازبر کن بیخیال غم تو دنیا رو سفر کن
بچرخ و درد رو غم ببند با شادی شاد به غم بخند بزن بیرون بگرد یه بند بخند
ضربان قلبم تند تند میزنه تا کم کم یه کاری بده این دلم دستم
پاشو ببین همه جوره هستم انرژی مثبت میگیرم از آسمون آبی
من بیدارم تو که هنوز خوابی دور شدی از هدفت حسابی وقتشه به تابی
بچرخ و درد رو غم ببند با شادی شاد به غم بخند بزن بیرون بگرد یه بند بخند

***

بچرخ و درد رو غم ببند با شادی شاد به غم بخند بزن بیرون بگرد یه بند بخند
ضربان قلبم تند تند میزنه تا کم کم یه کاری بده این دلم دستم
پاشو ببین همه جوره هستم انرژی مثبت میگیرم از آسمون آبی
من بیدارم تو که هنوز خوابی دور شدی از هدفت حسابی وقتشه به تابی
بچرخ و درد رو غم ببند با شادی شاد به غم بخند بزن بیرون بگرد یه بند بخند

آخرین آثار صادق صدری