دانلود آهنگ جدید سعید ابوالوردی دلتنگی

دلتنگی

متن آهنگ دلتنگی
میدونم تو هم تنگ میشه دلت غروبهایی که آسمون ابریه
نمیتونی چیزی بگی از دلت نه هیچ کس میفهمه که درد چیه
تو هم گیر میافتی توی خاطرات قدم میزنی بلکه یادت بره
ولی کوچه ها غرق دلتنگی اند نمیشه گذشت از یه عمر خاطره
هوا هم ما دوتا رو با هم میخواد ببین آسمونم دلش پیش ماست
میدونم تو برگردی بارون میاد آخه بارون عشق همه عاشقهاست
منِ کم تحمل کم آوردمو تو مثل همیشه پر از طاقتی
میگند دوری سردی میاره ولی مگه میشه آخه به این راحتی
میدونم تو هم قبل خوابت شبها دلت واسه اون روزها پر میزنه
منو تو نباید جدا میشدیم کی از این همه عشق دل میکنه
هوا هم ما دوتا رو با هم میخواد ببین آسمونم دلش پیش ماست
میدونم تو برگردی بارون میاد آخه بارون عشق همه عاشقهاست

***

منِ کم تحمل کم آوردمو تو مثل همیشه پر از طاقتی
میگند دوری سردی میاره ولی مگه میشه آخه به این راحتی
میدونم تو هم قبل خوابت شبها دلت واسه اون روزها پر میزنه
منو تو نباید جدا میشدیم کی از این همه عشق دل میکنه
هوا هم ما دوتا رو با هم میخواد ببین آسمونم دلش پیش ماست
میدونم تو برگردی بارون میاد آخه بارون عشق همه عاشقهاست

آخرین آثار سعید ابوالوردی