دانلود آهنگ جدید سعید عسگری هامون
متن آهنگ هامون
یار شیرین سخنم کی بمیای از سفر

انتظارت بکشم کی بمیای تو از در

کی میای پیش ما تا که دعام سر به غمه

کی میای که گل افشون بکنم پا قدمت

***

یار شیرین سخنم کی بمیای از سفر

انتظارت بکشم کی بمیای تو از در

کی میای پیش ما تا که دعام سر به غمه

کی میای که گل افشون بکنم پا قدمت

آخرین آثار سعید عسگری