دانلود آهنگ جدید سعید مشرقی مستی پنهانی

مستی پنهانی

متن آهنگ مستی پنهانی
مستی پنهانی هستی و میمانی

خوبیش این است که از دنیا بی وفایی را نمیدانی

مهربانی پاره ی جانی بی گمان از نسل بارانی

کافرم غیر از تو را عشقم تا ابد در دل تو مهمانی

چشمان تو از من دست بر نمیدارد ولله که زیبایی اندازه ای دارد

دریای مواجی با ساحلی نا امن غرق خودت کردی قلب من را آنن

هر حسی غیر از تو احساس باطل شد این مرد دیوانه پیش تو کامل شد

حس خوشایندیست دلواپست بودم دنیای زیباییست تنها کست بودم

چشمان تو از من دست بر نمیدارد ولله که زیبایی اندازه ای دارد

دریای مواجی با ساحلی نا امن غرق خودت کردی قلب من را آنن

چشمان تو از من دست بر نمیدارد ولله که زیبایی اندازه ای دارد

دریای مواجی با ساحلی نا امن غرق خودت کردی قلب من را آنن

***

هر حسی غیر از تو احساس باطل شد این مرد دیوانه پیش تو کامل شد

حس خوشایندیست دلواپست بودم دنیای زیباییست تنها کست بودم

چشمان تو از من دست بر نمیدارد ولله که زیبایی اندازه ای دارد

دریای مواجی با ساحلی نا امن غرق خودت کردی قلب من را آنن

چشمان تو از من دست بر نمیدارد ولله که زیبایی اندازه ای دارد

دریای مواجی با ساحلی نا امن غرق خودت کردی قلب من را آنن

آخرین آثار سعید مشرقی