دانلود آهنگ جدید سعید صادقی تمومش کن
متن آهنگ تمومش کن
دیدی بدجوری دلگیرم دیدی غمگینه حالاتم توام رفتی وِلم کردی خراب درک بالاتم
چیه جالب شدن حرفات میگی دستامو کم داری زدی زیر همه قولهات یه چیزی هم طلبکاری
من موندم و این خاطرت هی غصه میخوردم بجات با اینکه بد بودی باهام ولی موندم به پات
بس کن! تمومش کن برو دیگه نمی فهمم تو رو عین حقیقت بود اگه چیزی گفتم به تو
به کوری تو و حرفات الان آبادِ آبادم چه خوب میشد اگه زودتر تو رو از دست میدادم
ببین خوشحالم از اینکه الان یه آدم دیگم میگی بازم منو میخوای؟ یکم صبر کن بهش میگم
من موندم و این خاطرت هی غصه میخوردم بجات با اینکه بد بودی باهام ولی موندم به پات
بس کن! تمومش کن برو دیگه نمی فهمم تو رو عین حقیقت بود اگه چیزی گفتم به تو

***

بس کن! تمومش کن برو دیگه نمی فهمم تو رو عین حقیقت بود اگه چیزی گفتم به تو
به کوری تو و حرفات الان آبادِ آبادم چه خوب میشد اگه زودتر تو رو از دست میدادم
ببین خوشحالم از اینکه الان یه آدم دیگم میگی بازم منو میخوای؟ یکم صبر کن بهش میگم
من موندم و این خاطرت هی غصه میخوردم بجات با اینکه بد بودی باهام ولی موندم به پات
بس کن! تمومش کن برو دیگه نمی فهمم تو رو عین حقیقت بود اگه چیزی گفتم به تو

آخرین آثار سعید صادقی