دانلود آهنگ جدید سعید توانا من برات چی بودم

من برات چی بودم

متن آهنگ من برات چی بودم
این همه خون دل خوردم نره
فکر میکرد یکی دیگه بهتره
اون هوامو داشت اولش اون منو میخواست
من یه روز آرزوش بودم حالا کجاست

اون برام میمرد غصه ی قلبمو میخورد
وقتی که داشت میرفت خودش
قلب منو سوزوند و برد
من برات چی بودم
من همه خاطره هامو
قبل تو سوزوندم

***

اگه تو بودی منم از ته دل می موندم
من تو این مدت یه بار قلبت تورو نشکوندم
من زدم از دنیام
ن که منت بزارم
خواسم ببینی تنهام
تو که نشنیدی دروغ حتی یه بار تو حرفام
نمیگیره جلوی راتو تموم اشکام

این حسرت مونده با من
که یه بار اون که میخوام
بمونه با من
که یه بار از ته دل بمونه واسم
بمونه واسم

آخرین آثار سعید توانا