دانلود آهنگ جدید سعید ترافیک شن

شن

متن آهنگ شن
آره این منم سعید
ولی زجه هامو کسی ندید
هنوزم توی شهرم
خاکه شهرم
ولی میده بوی مرد خاکشم نه
توی دردام دقیق مثه سایه رفتم
که ساکت تر شم

بوی بغض بدی میده ساکه دستم
تسبیح دستم شده دیگه تسمه خدا
من اینو به شما ها پس بدم اصلا
من خستم من خستم
ولی به خودش وصلم
حالا پشتسرم ببرن و بدوزن هی از دم
.
اصلا به کفشم
.
دقیقا مثه گل

خوشبو خوش خوراک خوشتیپ پروو
تاس من همش جف بود
ولی یهو اومد همچی رو خراب کرد
این بقض بود
توام دیدی این بقض و
از دل میاد بازم به دل میشینه
یه چی میگم عمدی سریع تو یکی به دل بگیرش
جایه دیگه نری بگی سعید و من کردم آدم
که من همین روزا پا جون کندن واس موزیکا
بد خرابم
حساب کن از صب تا شب

*****

اونم یه بند روپا
منی که تو نوجوونی ترکوندم چهل وچهارتا توپو
.
میگی سعید رو پاتی زوری
انگار دیشبم پا موزیکا پاس بودی
میگم نه داداش نداره واسم هیچ زوری
وقتی میای پا ترک آ مینویسی لایک داداش
سریع میگم دردو بلات تو همه ی فتو شاباش
.

حالا بده بریم گاز بده بخوره بازم نم به شیشه
سعید زیر مشکلاتش دریام باشه اصلا غرق نمیشه
داری میخندی توام مث که بد حالیته
خم چیه زندگی بی غم نمیشه
.
تشبیه
.
ساختم شن بود
آب برد
ساعت شنی چرخید
زد به چاک چون

دیدم مرد نیس
نزاشتم دنبالش
بازم منو دید طرفم
جا خورد
بابا بیخیال بیا این دکمه هارو
از این پیرهن کهنه برام باز کن
که حسابی پاره پوره ست
نه من باج نمیدن
ولی حداقل نزاشتم
هیچوقت هیچکس پشتم در بیاد
چونکه پشتم خداست

ولی نبوده پشتم بهش
تو بدترین شرایطام
لقمه م یکه
لبخند بی مفهوم
ته خطم میدم جون
من رفتم
روزگارش با من یکی یکمکی بی رحم بود
ولی میده مفهوم اون لبخند
پیشه خود خدام
سر مست
سر مست
سر مست
.
دوست داشتم یه ورس دیگه هم بریم باهم دست گرم ولی جا نشد
.
سرمست ولی تنگ دست اما دلشاد
خوندم تا یه جوون با دل پر
جیب خالی خوشش بیاد
من پشتش هستم
دود از کنده بلند میشه نبینی خستم

آخرین آثار سعید ترافیک