دانلود آهنگ جدید سجاد سلیمانی عاشقانه
متن آهنگ عاشقانه
با خنده به مهمانی دل آمده ای چرخیدی و رقصیدی و آتش زده ای
آتش زده ای به احساس دل دیووانه من روشن شده شبها از نور نگاهت خانه من
دریای نگاه تو جوانم کرده دیووانه ترین مرد زمانه ام کرده
سرزنده تر از حس خوش بارانی من ساحل غم بودم اشاره ام کرده
من قصه عاشقانه ات خواهم شد پایان شب بهانه ات خواهم شد
من در پی بهترین تلافی هستم نبض و نفس ترانه ات خواهم شد
لبخند تو آسمانش ارامش بود یک عمر وجود من پر از خواهش بود
دورم بکنی بهانه ها میگیرم فریاد نمیزنم ولی میمیرم
دریای نگاه تو جوانم کرده دیووانه ترین مرد زمانه ام کرده
سرزنده تر از حس خوش بارانی من ساحل غم بودم اشاره ام کرده

***

من در پی بهترین تلافی هستم نبض و نفس ترانه ات خواهم شد
لبخند تو آسمانش ارامش بود یک عمر وجود من پر از خواهش بود
دورم بکنی بهانه ها میگیرم فریاد نمیزنم ولی میمیرم
دریای نگاه تو جوانم کرده دیووانه ترین مرد زمانه ام کرده
سرزنده تر از حس خوش بارانی من ساحل غم بودم اشاره ام کرده

آخرین آثار سجاد سلیمانی