دانلود آهنگ جدید سام احدی حواست به کناریته

حواست به کناریته

متن آهنگ حواست به کناریته
بگو بدون من با کی میجوشی

بگو کنار اون چی میپوشی

انقدر درگیر اون شدی نمیفهمی

یکی زنگ میزنه همش به گوشی

یکی زنگ میزنه همش به گوشی

میگم گرفتارش شدی بدجوری

بگو پیشش تو راه میری تو چه جوری دارم شمارتو همش میگیرم

دیگه بسه واسه دلم صبوری دیگه بسه واسه دلم صبوری

منم تنها بدون تو مگه این حرفا حالیته گوشیت

**

زنگ میخوره اما حواست به کناریته

کنارم جایه خالیته مگه این حرفا حالیته

گوشیت زنگ میخوره اما حواست به کناریته

حواست به کناریته حواست به کناریته

چرا بی پاسخه زنگ هایه من بازم چرا رو بی صداست گوشیت گل ناز

م تمحمل میکنم من درد دوریتو ولی با خیالم اصلا نمی سازم

ولی با خیالم اصلا نمی سازم منم تنهام بدون تو مگه این حرفا حالیته

گوشیت زنگ میخوره اما حواست به کناریته

آخرین آثار سام احدی